”TEHEMÄ POIS” – rohkeasti, reippaasti ja osaavasti

Case Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulun piloteissa olemme rohkeasti lähteneet kehittämään työn opinnollistamista hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Pilottiemme nimissä, ”Rytinällä restonomiksi, Rattaat pyörimään, Tilipussi, Sujuvasti sosionomiksi, Maaseudun erilaiset polut ja Osaajaksi työmaalle” tulee esille tekemisen meininki.

Opettajat ovat miettineet uudenlaisia ratkaisuja ja hyödyntäneet jo kehitettyjä toimintamalleja valmistumisen vauhdittamiseen. Osassa pilotteja on jo päästy testaamaan yksittäisten opiskelijoiden opintokokonaisuuksien opinnollistamista yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa.

Kehittämistiiminä olemme pohtineet ja jakaneet niin omia kuin hankkeen kautta saatuja hyviä käytäntöjä osaamisen edistämiseksi. Vahvuutena työn opinnollistamisessa meillä on työelämäyhteistyö, koska toteutamme osaamis- ja ongelmaperustaista oppimista työelämäläheisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Haasteena olemme kokeneet työelämän ohjaamisen kehittävään arviointiin ja näyttöjen suunnittelun.

Lisätietoja Lapin amkin koulututusaloista ja osatoteutuksista löytyy verkkosivulta.

Kirjoituksen laati opetuksen kehittämisen koordinaattori Helena Kangastie


Yhteistyökumppanit