Case-pajat työn opinnollistamisprosessien avaajina Laureassa

Työn opinnollistamisen pajoja järjestetään hankekumppani Laurean kanssa 17.2.2016 ja 13.4.2016. Pajoissa työstetään konkreettisesti työn opinnollistamisen ratkaisuja aitojen opiskelijacasejen pohjalta. Pajat ovat osa Verkkovirta-hankkeen toimintaa sekä Laurean henkilöstölle suunnattua Peda-ohjelmaa.

Kevään aikana pidetään myös Laurean Espoon ja Tikkurilan yksiköiden henkilöstölle työn opinnollistamisesta ja osaamisperustaisen opiskelun ohjaamistyöstä info- ja keskustelutilaisuudet 27.1 ja 29.2.2016. 

Twitter: #opinnollistaminen


Yhteistyökumppanit