Digitalisaation tuomat mahdollisuudet korkeakoulutuksessa puhuttivat Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa -seminaarissa

Haaga-Heliassa järjestettiin maanantaina 10.10.2016 Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa -seminaari. Seminaarin toteutti opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Korkeakoulusta työelämään ESR-kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden ”Tyyli - Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin” sekä ”Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä” kanssa. Seminaarissa ideoitiin ja jaettiin hyviä käytänteitä korkeakoulutuksen työelämäyhteyksien kehittämisestä: puheena oli muun muassa työn opinnollistaminen, harjoittelu ja digitalisaation mahdollisuudet korkeakoulutuksessa.

Seminaarin aluksi puhui opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministeri painotti puheenvuorossaan sitä, että korkeakoulujen on tärkeää uudistua, jotta niistä valmistuvat saavat parhaat mahdolliset valmiudet toimia työelämässä ja yhteiskunnassa. Kenenkään ei tarvitse ryhtyä uudistustyöhön yksin, vaan verkottuminen toisten korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa on tärkeää. Grahn-Laasonen totesi, että korkeakoulu on olemassa tulevaisuutta varten: korkeakoulutus on voima, joka luo ja muokkaa tulevaisuutta.

Tilaisuudessa puhui myös opetusneuvos Petri Haltia opetus- ja kulttuuriministeriöstä, joka esitteli korkeakoulutuksen kärkihankkeita ja niiden valmistelua ministeriössä. Yksi kärkihanke on työelämään siirtymisen nopeuttaminen. Kärkihankkeen tavoitteina ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut, jotka helpottavat työnteon ja opiskelun yhteensovittamista sekä opintojen suorittamista loppuun. Haltia kertoi, että tavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä uudistamalla opiskelijavalintoja, tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen ja kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutusdekaani, professori Tapio Salakoski Turun yliopistosta puolestaan puhui seminaarissa korkeakouluopintojen sujuvoittamisesta, työharjoittelusta ja työelämälähtöisyydestä sekä näihin sisältyvistä digitalisaation mahdollisuuksista. Salakoski totesi, että automaation edetessä työurat monipuolistuvat ja kun työ muuttuu, täytyy myös korkeakoulutuksen muuttua. Samaan aikaan on tavoiteltava sekä opetuksen tehokkuuden että oppimisen laadun parantamista. Salakoski muistutti, että tieteiden- ja kansainvälisyys eivät ole pelkkää seminaarien jargonia, vaan ne ovat todellisuutta tässä ja nyt.

Seminaarin puheenvuorot päätti CEO, Partner Mika Aittamäki Rainmaker SalesHow’sta. Aittamäen aiheena oli digitalisaation haasteet ja osaamistarpeet yritystoiminnassa. Hänen mukaansa keskeinen kysymys työelämässä tänä päivänä on, miten reagoimme, kun epäonnistumisesta tulee arkipäivää kokeilukulttuurissamme. Aittamäki painotti, että korkeakoulun tavoite on valmistaa opiskelijat ikuisen oppimisen prosessiin. Kokeilukulttuurin ja digitalisaation vallatessa alaa viestintä on keskeistä: kommunikaatio on se, mitä jää jäljelle, kun kaikki mitä voidaan, on digitalisoitu.

Puheenvuorojen jälkeen oli mahdollisuus osallistua koulutusalakohtaisiin työpajoihin kuuntelemaan ja keskustelemaan Verkkovirta- ja Tyyli-hankkeiden ratkaisuista opinnollistamisessa, työharjoittelussa ja osaamisen arvioinnissa. Seminaarin lopuksi kuultiin yhteenvedot hankkeista.

 

 


Yhteistyökumppanit