HAMKin osatoteutuksessa on saavutettu konkreettisia tuloksia

HAMKin posterisessio päätösseminaarissa

Verkkovirta-hankkeessa on saavutettu konkreettisia tuloksia!

HAMKin Verkkovirta – tekniikan ja liikenteen osahankkeen toimijoiden johdolla kokoonnuttiin keskustelemaan hankkeen tuloksista Haaga-Heliassa 11.10.2017. Projektipäällikkö Irma Kunnari esitteli sujuvan opinnollistamisen kahdeksaa edellytystä, joita ammattikorkeakouluissa tarvitaan. Lue tarkemmin näistä Innostusta insinööriopintoihin blogista. Nämä edellytykset toimivat hyvinä arviointikohteina myös muilla aloilla kun opinnollistamista viedään eteenpäin. Opinnollistamisessa pedagogiikka sekä toiminnan ohjaus ja organisointi tulee kulkea käsi kädessä. Keskusteluissa nousi esiin myös se, miten tärkeää ammattikorkeakoulussa on olla monipuolisia ja holistisia osaajia, jotka taitavat sekä opiskelijan ohjauksen että verkostotyöskentelyn. Centriassa on saatu hyviä tuloksia opinnollistamisesta, kun tällaiselle osaajalle on luotu selkeä työrooli. HAMKissa puolestaan luotetaan ohjaajien vahvaan tiimityöskentelyyn, jolloin tiimin jäsenten erilainen osaaminen täydentää toisiaan myös opinnollistamisessa. 

Mechanical Engineering- pilotin vetäjä Salla Niittymäki kuvasi HAMKin opetussuunnitelman rakennetta, jossa moduuli joustaa. Työelämärelevantit 15 opintopisteen laajuiset osaamiskokonaisuudet eivät ole kiveen hakattuja, vaan opiskelija voi saada aiempaa osaamista tunnistettua sekä työtä opinnollistettua oman henkilökohtaisen tilanteensa mukaisesti. Pilotissa onkin tunnistettu kolme erilaista lähtökohtaa opinnollistamiselle (kts kuva1).

Kuva 1

Sähkö- ja automaatio-pilotissa Susan Heikkilä ja Leena Nikander ovat työstäneet opinnollistamisen prosessia näkyväksi erityisesti työssäkäyvien aikuisten lähtökohdista (kts kuva 2).  Opinnollistaminen on välillä koettu liian kuormittavaksi johtuen monista yksilöllisistä aikaa vaativista järjestelyistä. Tässä pilotissa on kuitenkin opinnollistettu kokonaisia ryhmiä ja vastattu näin tärkeään haasteeseen. 

Kuva2

Tekniikan alalla työelämäprojekteissa tapahtuva opinnollistaminen on hyvin tyypillistä. Rakennustekniikan pilotissa toiminut Tuomas Eerola on yhdessä Niina Kovasen kanssa kuvannut opinnollistamista tästä näkökulmasta. Kuvasta 3 voi nähdä miten konkreettisesti opinnollistaminen etenee lähtien liikkeelle yrityksen ja opiskelijan tarpeista ja miten opettajatiimi käytännössä opinnollistamisen hoitaa.

Kuva3

 

Lisätietoja blogissamme

Irma Kunnari, yliopettaja Hamk


Yhteistyökumppanit