Hyvää yritetähän mutta priimaa pukkaa tulemahan – opinnollistamisen esimerkkejä SeAMKista

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opinnollistamista on nyt pilotoitu aktiivisesti yhden lukuvuoden ajan ja kokeiluja on alkanut kertyä. Työryhmässä on kuultu eri alojen kokeiluja ja sparrattu kollegaa hankalan paikan tullen. Tässä kaksi esimerkkiä SeAMKissa toteutetuista opinnollistamisista. Esimerkit ovat tekniikan ja kulttuurin aloilta.

Auto- ja työkonetekniikan tuntiopettaja Ari Saunamäki kertoo omasta kokeilustaan näin: "Minulla on ollut ilo tutustua Osataan-hankkeen tuottamaan malliin, jossa on tuotettu malli päiväkirjamuotoisesta opinnäytetyöstä. Olen myöntänyt ja teen sen nytkin, että kuullessani moisesta tavasta tehdä opinnäytetyö, olin hyvinkin epäileväinen. Epäilykset kohdistuivat lähinnä tällä tavoin tuotettavien opinnäytetöiden laatuun. Tarkempi tutustuminen asiaan johti hyvin pian oman mielipiteen kääntymiseen ylösalaisin. Jälleen on ollut ilo olla väärässä."

"Tarjosin tätä opinnäytetyön suoritustapaa opiskelijalle, jolla oli valmistuminen venynyt jo vuosia ja valmistuminen oli vain opinnäytetyötä vailla. Myös opiskelija oli aluksi kovin epäileväinen moista suoritustapaa kohtaan, mutta pohdittuaan asiaa hän löysi tästä suoritustavasta hyviä puolia. Yhtenä mainittakoon omien työtehtävien syvemmän tarkastelun ja tästä kumpuavan ammatillisen kasvun mahdollisuuden. Tällä hetkellä korjaamon työnjohtajana työskentelevän opiskelijan päiväkirja on valmis ja valmistuminen on lähempänä kuin kukaan sen uskoi olevan."  

Kulttuurituotannon lehtori Johanna Ikolaa on pohdituttanut kesken opintojen työllistyvien opiskelijoiden opintojen loppuunsaattaminen. Vastaus löytyi opinnollistamisesta.
"Erityisesti miellyttää ajatus siitä, että ei tarvitse keksiä keinotekoisia tehtäviä ja projekteja, joilla jäljellä olevia opintoja suoritetaan, vaan opiskelija voi omaa työtään tekemällä samalla viedä opintojaan eteenpäin, Ikola kertoo. Opiskelijalla pitää toki olla kova motivaatio saattaa opinnot loppuun ja työnantajan tuki asialle."

Kulttuurialan esimerkkitarinan kohteena on kolmannen vuoden kulttuurituotannon opiskelija, joka on suorittanut noin 2/3 opinnoistaan. Hän on työllistynyt tapahtumasihteeriksi syksystä 2015 alkaen isoon valtakunnalliseen nuorisojärjestöön. Palaveerasimme opiskelijan kanssa ja kartoitimme hänen työtehtävistään sellaiset, jotka hyvin vastaisivat suorittamattomien opintojaksojen opseja. Saimme ujutettua mukaan myös yhden työhön liittyvän kehittämistehtävän, josta opiskelijan esimieskin oli iloinen. Saimme aikaan mielestämme tehokkaan ja hyödyllisen opinnollistamissuunnitelman. Nyt vain odotellaan, koska saamme järjestää opiskelijalle näyttöpäivän, iloitsee Ikola.


Yhteistyökumppanit