Insinöörikoulutusten toimijat vahvistamassa opinnollistamisen käytänteitä

Tekniikan ja liikenteen alan osahanke keskittyy insinöörikoulutusten opinnollistamiseen. Tekniikan ja liikenteen ala kokoaa yhteen useammanlaisia koulutuksia, joilla on omia erityisiä piirteitä ja malleja opiskelun ja työn integrointiin. Tiivis työelämäyhteistyö takaa joustavan opinnollistamisen, jolloin opiskelijoilla, ohjaajilla sekä yritysten edustajilla on hyvä olla yhteinen ymmärrys opinnollistamisen periaatteista. Insinööriopinnoissa oppimisen mahdollisuuksia rakennetaan hyvin paljon pk-yritysten kanssa, mikä luo omat haasteensa. Ammattikorkeakoulut ovat rakentaneet myös erilaisia omia projektioppimisen ympäristöjä luodakseen mahdollisimman paljon oikeaa insinöörityötä opiskelijoilleen. Tällöin ammattikorkeakoulut toimivat sillanrakentajina yritysten tarpeiden ja opiskelijan osaamisen kehittymisen välillä. Paljon tarvitaan avointa uudistavaa asennetta sekä kykyä hyödyntää luovasti eteen tarjoutuvia mahdollisuuksia – kaikilta osapuolilta.   

Innostavuutta insinööriopintoihin Riihimäellä

Insinööriopintojen parissa työskenteleviä opettajia, opinto-ohjaajia, uraohjaajia sekä yrityselämän edustajia, kutsuttiin HAMKin Riihimäen yksikköön 9.2.2016 vahvistamaan opinnollistamisen edellytyksiä ja samalla lisäämään innostavuutta insinööriopintoihin. Ilahduttavaa olikin saada paikalle 45 osallistujaa useista eri ammattikorkeakouluista, myös kuusi yritysten edustajaa. Tavoitteena oli luoda päivä, joka innostaa kaikkia toimijoita vahvistamaan hyviä käytänteitä.

Opinnollistaminen tarvitsee hyvät ja yhdessä rakennetut toimintatavat sekä prosessit. HAMKin tekniikan ja liikenteen yksikön johtaja Lassi Martikainen esitteli moduulirakenteen, joka luo hyvät lähtökohdat myös opinnollistamiselle aidoissa työelämän hankkeissa tapahtuvan oppimisen kautta. Insinööriopintojen toteuttajat ovat jo havahtuneet myös uusien ja ketterien toimintatapojen tarpeeseen. Metropolian lehtori Vesa Linja-Ahon puheenvuoro haastoi osallistujat miettimään yritys- ja oppilaitosyhteistyön uusia toimintatapoja ja -välineitä 2010- luvulla ja tulevaisuudessa. Sosiaalisen median kautta opiskelijat saavat käyttöönsä huomattavasti enemmän oppimisen resursseja. HAMKin alumni Adeyinka Abass, Konecranes Finland Oy:sta piti kansainvälisen opiskelijan näkökulmasta puheenvuoron: ”Innovative solutions for flexible and inspiring studies”. Hän korosti intohimoa oppimiseen ja esitteli lyhenteelle PBL uuden merkityksen – Passion Based Learning. Intohimo oppimiseen syntyy, kun ohjaaja on läsnä, kuuntelee ja kannustaa. Tämän jälkeen opiskelija voi ylittää vaikeampiakin esteitä ja tunnistaa omaa osaamistaan helpommin.

Yritysyhteistyön vahvistaminen teemana

Osallistujat pääsivät jakamaan hyviä käytäntöjä myös alakohtaisesti. Keskustelu yhteisten kysymysten äärellä koettiin mielekkääksi ja konkreettisesti omaa työtä hyödyttäväksi. Tämän jälkeen työpajoissa lähdettiin etsimään vastausta, miten tilannetta voisi vielä parantaa. Teemoiksi nostettiin yritysyhteistyön vahvistaminen sekä entistä monipuolisempi viestintä uusista mahdollisuuksista. Yritysyhteistyön systemaattisuus ja järjestelmällisyys, selkeät työkalut, pitkäjänteisyys ja sitoutuneisuus olivat osallistujien mielestä menestyksen avaimia. Opettajakohtaisia kontakteja pitää parantaa ja niiden rakentamiselle luoda edellytyksiä vielä paremmin. Muita teemoja parantamiseen olivat digitaaliset työkalut oppimisen ohjauksessa, ilo irti moniammatillisuudesta sekä opiskelijoiden rohkaisu ja motivointi. Yhdessä todettiin, että opiskelijan oppimisen ilo pitää sytyttää. Tärkeä teema oli myös uudenlaisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen vahvistaminen insinööriopinnoissa.

Vaikka haasteita ja ongelmiakin työn ja opiskelun yhdistämisessä riittää, on välillä hyvä keskittyä vahvuuksiin. Tämä ajatus tuntui kantavan, sillä alustavat palautteet päivästä ovat olleet hyvin positiivia. Tekniikan ja liikenteen omaa keskustelua kaivataan ja tämän päivän eväillä sitä on hyvä jatkaa. Tavoitteena löytää rajatumpia ja konkreettisempia kohteita työn alle insinööriopintojen käytäntöjen kehittämiseen.

Päivän jälkeen yhteistyö jatkuu myös facebook-ryhmässämme. Sinä tekniikan ja liikenteen opinnollistamisesta kiinnostunut - liity linkistä mukaan!


Yhteistyökumppanit