JAMK Verkkovirta uutisia

Verkkovirta-hanke oli esillä JAMK AIRA-hankkeen pedagogisilla messuilla 6.10.2015, liittyneenä keväällä 2015 toteutetun pedagogisen kokeilun OHOT-AHOT Pedagogisia ratkaisuja koulutuksen ja rajapinnalla tulosten esittelyyn (Annu Niskanen ja Aino Lepänjuuri).  Esittely toteutettiin työpajana, johon osallistujat saivat tuottaa näkökulmia työn opinnollistamiseen. Osallistujia messuilla oli 40.

JAMK osahankkeen VEIVI- työryhmä kokoontui 8.10.2015. Siihen osallistuivat JAMK IT- instituutista Jari Hautamäki ja Jouni Huotari sekä AOKKista Annu Niskanen, Aino Lepänjuuri ja Ritva Nurminen. Ryhmässä ideoitiin ja arvioitiin työn opinnollistamiseen soveltuvia digitaalisia työkaluja sekä tarkasteltiin AIRA-hankkeen tuloksia työn opinnollistamisen näkökulmasta.


Yhteistyökumppanit