JAMKin työpajoissa pohdittua opinnollistamisesta

Verkkovirta-hankkeen päätösseminaari JAMKin posteriesittely menossa

JAMKissa yhtenä tärkeänä työtapana hankkeessa on ollut monialaiset ja yksikkörajat ylittävät työpajat. Kevään 2017 aikana toteutettiin kolme työpajaa, joissa kartoitettiin työn opinnollistamisen mahdollisuuksia ja haasteita opiskelijan, opettajan ja työpaikkojen näkökulmasta. 

Työpajoissa nousi esille se, että työn opinnollistamisessa nähtiin paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä kaikkien osapuolten kannalta. Toisaalta huolta kannettiin ohjauksen ja tuen riittävyydestä, teorian ja käytännön yhdistymisestä sekä syntyvän ammattitaidon mahdollisesta kapea-alaisuudesta. Opettajien työpanosta nähdään tärkeäksi suunnata yhteistyöhön työpaikkojen kanssa. Lisäksi esille tuli se, että työn opinnollistaminen ei välttämättä sovi kaikille. Se todennäköisesti toimii hyvin lahjakkailla ja itseohjautuvilla opiskelijoilla. Ohjauksen parissa toimivat nostivat esille ohjauksen haasteita monipuolisesti.  Toisaalta he myös toivat esille sen, että ammattiin valmistuminen voi nopeutua työn opinnollistamisen kautta.

Duunataan uusiksi ja uutta

Kehittämistyössä on syytä tarkastella sitä, mitä on jo kehitetty ja voisiko siitä luoda jotain uutta työn opinnollistamisen käyttötarkoituksiin. Joskus on kuitenkin tärkeä luopua toimimattomista käytänteistä ja työvälineistä ja duunata uutta. Nyt kannattaa tarttua uuteen oppaaseen ja muihin julkaisuihin ja poimia parhaat palat yhteen sulautuvan oppimisen hengessä. 

Tarina jatkuu

Nykytyön piirteitä ovat ajasta, paikasta, työnantajasta ja kiinteistä työyhteisösuhteita riippumattomuus. Silloin keskeiseksi nousee muutoskyvykkyys eli kyky koko ajan oppia, poisoppia ja uudistua. JAMKin työpajoissa tuli vahvasti esille työn opinnollistaminen mahdollisuutena opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistumiseen ja ammatilliseen kasvuun. Yhteistyökuviossa kaikille toimijoille tarjoutuu mahdollisuus ammattitaidon jatkuvaan päivittämiseen.

JAMK, lehtori Annu Niskanen ja yliopettaja Aino Lepänjuuri


Yhteistyökumppanit