Kokemuksia digitaalisten työkalujen käytöstä työn opinnollistamisessa JAMKissa

Kehitettäessä työn opinnollistamista JAMKissa ovat alakohtaisiin malleihin liittyvät digitaaliset ratkaisut olleet kehittämisen keskiössä. Yhteistyötä on tehty useiden ICT-alan yritysten kanssa, esimerkkeinä Digia ja Protacon. Osa ICT-alan opiskelijoista aloittaa työt alan yrityksissä jo opintojen loppuvaiheessa. Yleensä työtehtävät liittyvät ohjelmistoprojekteihin ja ne olisivat siten erinomaisen sopivia työn opinnollistamiseen, jos opiskelijat niin haluaisivat ja opintopisteitä tarvitsisivat. Haasteellisempaa on opinnollistaa muita aihealueita, kuten matematiikka ja fysiikka, joiden suorituksia monilta puuttuu.

Keskusteluissa työnantajayritysten edustajien ja opiskelijoiden kanssa määritettiin vaatimukset kehitettäville/käytettäville digitaalisille työkaluille:

  • työkalujen pitää olla helppokäyttöisiä, nopeasti käyttöönotettavia ja käytettäviä (ts. pilvipalvelu, johon pääsee kiinni mobiililaitteella
  • niiden pitää olla tietoturvallisia; dokumenteissa saattaa olla sekä henkilökohtaisia muistiinpanoja (esim. oppimispäiväkirja) että työnantajaa koskevia luottamuksellisia asioita
  • niiden pitää täyttää oppilaitosten ja viranomaisten määräykset ja suositukset (esim. tietosuojaan liittyen)
  • jatkokehitys pitää varmistaa eli suositaan joko open source –ratkaisuja tai yleisesti käytettävissä olevia työkaluja, joita oppilaitos voi käyttää joko ilmaiseksi tai vähäisin kustannuksin.

ICT-alalla on kokeiltu erilaisia lomakeratkaisuja, joita voidaan päivittää jatkuvasti. Microsoft Excel ja Word ‑lomakkeet mm. OneDriven kautta jaettuna toimivat aluksi melko hyvin, mutta joitain teknisiä ja kommunikointiin liittyviä ongelmia esiintyi muutaman kuukauden jälkeen. Google formsin toimivuudesta ei ole vielä saatu palautetta. Toimintaa jatketaan Word-mallipohjan ja siihen liittyvän ohjeistuksen parantamisella kevään 2017 aikana - ne tulevat jakoon kaikille.

Hankkeen sisäisessä viestinnässä on käytetty seuraavia pilvipalveluita/sovelluksia: Discord, Slack, Telegram, WhatsApp, Skype ja sähköposti. Työkalun valinta on tehty opiskelijalähtöisesti eli pyritty käyttämään opiskelijan jo muutenkin työssään/vapaa-ajalla käyttämää työkalua. Työkalut sinällään toimivat hyvin, mutta haasteeksi on muodostunut opiskelijan tavoittaminen työkalun kautta. Jos opiskelija ei tule sovittuna aikana linjalle, vaikeutuu työn opinnollistamisen ohjaus.

Työtä opinnollistamassa

Verkkovirta-hanke järjesti JAMKissa tiistaina 31. tammikuuta 2017 seminaarin, jossa käsiteltiin työn opinnollistamista ja toiminnassa hyväksi havaittuja toimintamalleja sekä työvälineitä. JAMKista tehtävästä kehittämistyöstä esillä olivat seuraavat teemat: Opintojen ”työllistäminen” restonomiopinnoissa (alustajina Karoliina Väisänen, Pauliina Silvennoinen)

Työn opinnollistamisen digitaaliset ratkaisut (alustajina Jouni Huotari)

Päivän yhtenä teemana oli työn opinnollistamisen toimintojen itsearviointi. JAMK osallistuu alkuvuodesta myös hankkeen vertaisarviointiin, vertaisparinaan Haaga-Helia. Päivässä erityisesti puhuttivat tiivis yhteistyö yritysten kanssa, joka vaatii aikaa. Lisäksi keskusteltiin paljon siitä, että oppimisen näkökulmasta opiskelijoilla on oltava riittävästi itsereflektointipaikkoja työn opinnollistamiseen liittyen. Innostusta työn opinnollistamiseen oli runsaasti ilmassa!

teksti Jouni Huotari ja Annu Niskanen


Yhteistyökumppanit