Kyamkissa etsitään vaihtoehtoisia tapoja opiskella

Sijoittamisen keskiviikko toteutettiin opinnollistamisprojektina yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa (Danske Bank, Nordea, OP Kymenlaakso, Kouvolan Osakesäästäjät, Kouvolan Nuorkauppamari ry ja Kyamk). Projektipalaverissa pilottiryhmän opiskelijat Iina Mäkelä (vas.), Kiia Pajula, alumni Satu Temonen ja opiskelija Aksana Susi. Kuva Petri Hurme.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa työn opinnollistamisen uusia toimintatapoja pilotoi tammikuussa 2016 aloittanut tradenomiopiskelijaryhmä. Työn opinnollistaminen yhdistää työn ja opiskelun sekä tekee työssä oppimisen näkyväksi.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena on pilotoida työn opinnollistamiseen liittyvää ohjausprosessia. Ohjausprosessi alkaa jo opiskelijavalintavaiheessa ja jatkuu koko opintojen ajan.  Heti opiskelujen alussa ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija löytää omaan osaamiseensa, elämäntilanteeseensa ja urasuunnitelmiinsa sopivan opiskelutavan.Strategiset päätökset ja opetussuunnitelma luovat perustukset työn opinnollistamiselle ja juurruttavat sen korkeakoulun arkeen. Opintojen ohjauksella on iso rooli opiskelijatiedottamisessa ja yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa. Toteutuksessa kuitenkin suuri merkitys on opettajilla.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toisena tavoitteena on kartoittaa työn opinnollistamisen työelämäverkostoa. Alumnit ovat avainhenkilöitä työn opinnollistamisen jalkauttamisessa työelämään. Oman työpaikkansa tuntemuksen lisäksi alumneilla on omakohtaista tietoa ammattikorkeakouluopinnoista.

Pilotin tavoitteena on 30 työelämäkumppanin sitouttaminen mukaan työn opinnollistamisen toteuttamiseen korkeakoulun kanssa. Verkostoyhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Työn opinnollistaminen nähdään hyvänä toimintamuotona työelämäyhteistyössä. Poikkeuksetta kaikki kontaktoidut tahot ovat lähteneet mukaan yhteistyöhön.

Vuoden 2017 aikana Kyamkin Verkkovirta-hankkeessa työelämäverkoston yhteyshenkilöille järjestetään pienimuotoista koulutusta korkeakoulun arkeen: opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin ja arviontiin. Osaamisen tunnistamisessa pilotoidaan näyttöpäiviä, jossa opiskelija, opettaja ja työelämänedustaja paneutuvat yhteistoiminnallisesti kannustavaan arviointiin.

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut fuusioituvat 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk), jonka strategiaan on sisällytetty kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen, nopeutettu ja työhön integroitu oppimisväylä.

Teksti Hannele Lappalainen, Kyamk


Yhteistyökumppanit