Marata- ja kulttuurialat kokoontui ensimmäiseen työpajaan

Marata- ja kulttuurialojen työpajassa pohdittiin hyviä käytänteitä, pedagogisia haasteita ja digitaalisia ratkaisuja työn opinnollistamisessa. Näillä aloilla on jo perinteisesti olemassa hyviä ratkaisuja työn ja opiskelun yhteensovittamisesta. Keskeisinä haasteina nousivat esille mm käsitteiden määrittely monialaisessa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä, eri toimialoille soveltuvat ja pedagogisesti toimivat työkalut sekä ohjauksen roolitukset ja vastuut. Kaikki tämä tarvitsee tuekseen pedagogista johtajuutta. Digitaalisissa ratkaisuissa nähtiin tärkeäksi tutkia olemassa olevien järjestelmien soveltuvuutta sekä riittävän yksinkertaisten uusien ratkaisujen kokeilua työn opinnollistamisen tarpeisiin. Työpajassa sovittiin verkostoyhteistyön jatkamisesta osallistujien kesken.

työpajan vetäjät: Annu Niskanen ja  Aino Lepänjuuri - JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu


Yhteistyökumppanit