Mikkelin AMK:n opinnollistamistyöpaja

Mikkelin AMKin opettajat pohtivat 9.12.2015 työn opinnollistamista. Eniten keskustelua syntyi osaamiskriteereistä ja korkeakoulumaisista näytöistä. Mukana Haaga-Heliasta olivat Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Hannu Kotila.

 


Yhteistyökumppanit