Näyttö on oppimistilanne kaikille

Työn opinnollistamisen kautta hankittu tietoperustaan ja autenttiseen työhön kytkeytyvä osaaminen tulee näkyväksi näytössä. Näytöt ovat yhteisöllisiä osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen tulkintafoorumeita, joissa voi parhaimmillaan nähdä ammattikorkeakoulupedagogiikan toteutuneet hedelmät. Siksi ei ole ihan sama, miten näyttämiseen, näytön järjestämiseen valmistaudutaan. Näytössä yhdistyvät opiskeltava tietoperusta, työstä hankitut osaamiset sekä kyky reflektoida ja sanoittaa em. yhteen.

Perinteistä kolmikantaista ”opettaja, opiskelija ja työelämän edustaja” -sapluunaa on hyvä myös tarkastella uudestaan. Voisiko näyttöjä olla vastaan ottamassa nelikanta: näyttöä antava opiskelija (itsearviointi), vertaisryhmä (vertaisarviointi, opiskelijakollegat joilla samassa tilaisuudessa näytöt), opettaja (substanssiarviointi) sekä korkeakoulun alumnit (työelämän arvioitsijana)?

Tästä on jo Haaga-Heliassa alustavia, hyviä kokemuksia. Näin ollen näyttöön valmistautuminen haastaa opiskelijat, opettajat, näyttötilaisuuden koordinaattorin sekä korkeakoulun työelämäverkoston alumnit.

Onnistunut näyttötilaisuus tarvitsee ainakin näitä elementtejä:

1) Selkeät ohjeet opiskelijalle: Miten valmistaudun näyttöön? Mitä näytön aikana tapahtuu? Mistä saan lisätietoa?

  • Aikataulut ja prosessit
  • Verkkoympäristö, jossa: tarkemmat tiedot, ennakkomateriaali ja/tai ennakkoon palautettavat tehtävät

2) Monipuoliset näyttömenetelmät: Mikä näyttämisen menetelmä tai menetelmien yhdistelmä mahdollistaa myös osaamisen jakamisen?

3) Kytkös tietoperustaan: Hallitsenko opintojakson keskeiset käsitteet? Miten sovellan teoriatietoa käytännössä?

4) Oman osaamisen reflektio: Mitä osaan? Missä haluan kehittyä? Miten näyttö mielestäni sujui?

5) Vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri – Näyttö on oppimistilanne kaikille!

Tätä ennen on takana luonnollisesti selkeä onnistunut opinnollistamisprosessi, jonka omistajuus on opiskelijalla ja pelisäännöt ovat yhteisesti neuvoteltu opettajan ja työpaikan kanssa. Opettajan ja opiskelijan opinnollistamistyötä tukee osaamisperustainen opetussuunnitelma, joka pohjautuu selkeisiin osaamisalueisiin sekä osaamiskriteereihin. Näin on kummankin amk-toimijan turvallista lähteä kohti näyttöjä. 

Kimmo Mäki ja Alisa Pettersson, Haaga-Helia 


Yhteistyökumppanit