Ohjausryhmä

Verkkovirta-hankkeen ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä ja että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Sen tarkoituksena on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista sekä tiedottaa projektista ja sen tuloksista.

Verkkovirta-hankkeen ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja kokouksissa tarjotaan myös verkkoneuvottelumahdollisuus (AC).

Ohjausryhmän jäsenet

Maarit Latvala, henkilöstöjohtaja, McDonald’s Oy, ohjausryhmän puheenjohtaja
Hanna Ilola, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Lea Yli-Koivisto, koulutusjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
Jari Laukia, johtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Aija Töytäri, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Mervi Vidgrén, rehtori, Savonia ammattikorkeakoulu, Arene Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
Jouni Röksä, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Vellu Taskila, asiantuntija, koulutuspolitiikka, Opiskelijajärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK 10.2.2017 saakka
Jani Mäntysaari, asiantuntija, edunvalvonta ja vaikuttaminen, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga (SAMOK) 10.2.2017 alkaen

Varajäsenet

Kaija Loppela, tutkimus ja kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia ammattikorkeakoulu, Arene Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat

Hannu Kotila, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, projektipäällikkö ja esittelijä
Pirjo Aura, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, ohjausryhmän sihteeri
Johanna Virkanen, Haaga-Helia talouspalvelut
Henri Helander, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, rahoittavan viranomaisen yhteyshenkilö


Yhteistyökumppanit