Opinnollistaminen notkeammaksi – teemana Kajaanin amk:n Verkkovirtapajassa

Verkkovirran opinnollistamispaja Kajaanin ammattikorkeakoulussa 26.11.2015

Kajaanin ammattikorkeakoulussa työstettiin yhteisiä tulkintoja ja toimintatapoja työn opinnollistamisen suhteen. Mukana oli 25 innokasta amk-pedagogia sosiaali- ja terveysalalta, liiketaloudesta, tekniikasta, matkailu- ja ravitsemus-alalta sekä tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta.

Kajaanin amk on ottanut ensiaskeleita työn opinnollistamisessa ja nyt vauhtia haettiin ponnistuksille Verkkovirta-hankkeen järjestämässä työpajassa. Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettajat Anu Moisio ja Kimmo Mäki toimivat fasilitaattoreina. Teemoina iltapäivässä olivat työn opinnollistamisen käytännöt ja parhaat mallicaset, osaamisperustaisen toiminnan haasteet opettajan työn muutokselle sekä osaamisperustaiset kriteerit ja niiden yhteistyöstäminen. Iltapäivän lomassa saatiin myös nauttia Kajaanin amk:n omien opiskelijoiden taukojumpasta. Iltapäivän päätteeksi kajaanilainen amk-opiskelija kertoi opinnollistamiskokemuksiaan. Esille tuli kolmen tuolin dialogissa vahvuuksia ja kehittämisen kohteita niin prosessin kuin ohjauksenkin suhteen työn opinnollistamisen sujuvoittamiseksi. Seuraava kajaanilainen työpaja järjestetään 5.4.2016. Kotitehtäväksi annettiin opiskelijaprofiilien tekemisen seuraavalle kerralle opinnollistamisen casepajoja varten.

Katso myös Twitteristä tunnelmat #verkkovirta

Kimmo Mäki ja Anu Moisio


Yhteistyökumppanit