Opinnollistamista insinöörikoulutuksessa

HAMKin koulutusta ohjaa opiskelija keskiössä -periaate, joka käytännössä tarkoittaa erilaisten opintopolkujen tarjoamista opiskelijoille. Suuri osa opiskelijoista on työviikkopohjaisessa 8–16 -toimintamallissa opiskelevia opiskelijoita, mutta joukossa on aina myös nopeasti etenemään pyrkiviä, jotka käyttävät mm. 24/7-mallin tarjoamia mahdollisuuksia. Työelämässä toimiville aikuisille on kehitetty puolestaan niin sanottu 18–100 -toimintamalli. (Tämän mallin nimessä numerot viittaavat ikään toisin kuin 8–16- ja 24/7-malleissa, joissa viitataan aikaan.) Työn opinnollistamiseen parhaimmat mahdollisuudet tarjoaa 18–100-toimintamalli yhdessä 24/7-mallin kanssa.

24/7-toimintamallin tavoitteena on nopeuttaa opiskelijan valmistumista tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoisia tapoja opintojen suorittamiseen työelämän aidoissa ympäristöissä. Mallissa hyödynnetään opinnollistamisen periaatteita.

Malli edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuusvalmiuksia ja kykyä suunnitella omaa opiskelua sekä vaatii omien tavoitteiden kirkastamista ja näkemystä omasta urasta. Erityisesti kansainväliset insinööriopiskelijat ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen. Heille haasteena työn saamisessa on suomen kielen osaaminen.

Aikuisten 18–100-toimintamallissa kokonaisen opiskeluryhmän työn opinnollistamisesta on saatu hyviä kokemuksia. Lähtökohtana on ollut laajemman kokonaisuuden toteuttaminen niin, että moduulien osaamistavoitteita on yhdistetty opettajien yhteistyönä. Työssä käyvät opiskelijat ovat itse neuvotelleet yrityksen edustajan kanssa yrityksen tarpeista. Opettajan kanssa yhteistyössä on puolestaan täsmennetty vastaavuus osaamiskuvauksiin sekä mietitty tarkempi suunnitelma osaamisen kehittämiseksi ja näyttämiseksi.

Lopputuloksena on laaja työelämän kokonaisuus, joka saattaa kestää ajallisestikin pitempään, esim. koko lukukauden. Yritysten hyöty on opiskelijatyönä saatu osaaminen ja heille tarpeellisen toiminnan kehittäminen. Kokemuksia on tullut myös siitä, miten yritysten työtehtävät johtavat opiskelijan kannalta myönteiseen tulokseen: opinnäytetyön aihekin tarjotaan yrityksestä.

Insinöörikoulutuksessa opinnollistaminen voi kohdentua yleisiin kompetensseihin tai vielä useammin insinöörin ydinosaamiseen. Näitä erilaisia työelämässä vaadittavia osaamisia voidaan osoittaa näytöin. Opintoja on opinnollistettu niin laajoina kokonaisuuksina kuin osasuorituksina.

Tavoitteiden saavuttamisen varmistamisen kannalta on tärkeää, että opinnollistamisen prosessiin kuuluu välinäyttöjä ja -raportointia sekä muiden opiskelijoiden opponointia. Oman oppimisen arviointi on myös keskeinen osa prosessia, jolloin kukin miettii osaamisensa kehittymistä suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon.

Palaute erilaisista toimintamalleista on ollut positiivista ja esim. aikuiskoulutusryhmissä keskeyttäminen on vähentynyt selvästi. 

Leena Nikander, HAMK


Yhteistyökumppanit