Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä - korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja Eurostudent

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä - korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja Eurostudent VI käynnistysseminaarissa 1. maaliskuuta, käsiteltiin myös työn opinnollistamista. Verkkovirta-hanketta esittelemässä Anu Moisio Haaga-Heliasta.

EUROSTUDENT-kysely toteutetaan Suomessa internetkyselynä tutkimuksen otokseen valikoituneille 24000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus. Korkeakouluopiskelijoita pyydetään täyttämään kyselylomake aikavälillä 1.3-31.5.2016. Tutkimuksen ohjausryhmässä on mukana OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tilastokeskus, Kela, Unifi, Arene, SYL ja SAMOK.

 


Yhteistyökumppanit