Opiskelijoiden työssäkäynti – haitta vai mahdollisuus?

Opiskelijoiden opintojen aikainen työssäkäynti koetaan korkeakouluissa usein enemmänkin haitaksi kuin mahdollisuudeksi. Myöskään työharjoittelun merkitystä työllistymisessä ei muisteta aina ottaa huomioon.

Opiskeluajan työskentelyssä syntyy kuitenkin paljon osaamista, jota opiskelija voisi hyödyntää jo opintojensa aikana. Miten tämän osaamisen voisi tuoda osaksi opiskelua? Entä miten ammattikorkeakoulut ja työnantajat voivat syventää yhteistyötään niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus yhdistää opinnot ja työt tehokkaasti?

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa on käynnistetty Verkkovirta-hanke, jonka tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen opintopisteiksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia työtä ja opiskelua yhdistäviä malleja perinteisen työharjoittelun rinnalle.

Hanke järjestää valtakunnallisen Verkkovirta-seminaarin 17.11.2015. Seminaarissa luodaan katsaus siihen, millaisia ratkaisuja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen ollaan kehittämässä. Seminaari järjestetään Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Pasilassa (os. Ratapihantie 13, 00520 Helsinki).

 

Lisätietoa: ESR-hankkeen projektipäällikkö Hannu Kotila

    


Yhteistyökumppanit