Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan pilotti

Kuvio 1. Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I, II ja III

Oamkin sosiaali- ja terveysalalla kartoitetaan, miten opinnollistaminen toteutuu hoitotyön tutkinto-ohjelmassa eri opintojaksoilla. Lisäksi laaditaan selkeät ohjeet opettajille, opiskelijoille ja työelämätaholle opinnollistamisen käytänteistä. Opinnollistamisen kehittäminen edellyttää myös edellä mainittujen tahojen kouluttamista ja tietoisuuden lisäämistä opinnollistamisen mahdollisuudesta.

Pirkko Suua ja Pia Mäenpää esittelivät Sote-alan Verkkovirta-tapaamisessa 10.2.2016 Oamkin hoitotyön tutkinto-ohjelman opinnollistamisen tämän hetkistä tilannetta (Kuvio). Tilannetta kartoitettiin opettajille suunnatulla kyselyllä syksyllä 2015. 

 

 

Opinnollistamisen käsite on opettajille uusi, mutta käytännössä sitä tapahtuu melko runsaasti. Opinnollistaminen toteutuu tällä hetkellä ammattiopintojen harjoitteluissa. Harjoitteluja on mahdollista suorittaa joko kokonaan tai osittain työsuhteessa, mikäli työn sisältämä osaaminen vastaa opintojakson tavoitteita. Viime vuosina on kehitetty systemaattisesti opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa vapaasti valittavia opintoja kesätyösuhteissa (Kuvio 1. Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I, II ja III). Opetussuunnitelma sisältää tarkat ohjeet näiden opintojen suorittamisesta työsuhteessa. Osaamisen osoittamisen tapoja ovat erilaiset oppimistehtävät kuten oppimispäiväkirjat ja itsearvioinnit. Harjoittelun suorittaminen työsuhteessa edellyttää aina ennalta sopimista ja suunnittelua oppilaitoksen ja työnantajan kanssa. Kartoituksessa tuli esille, että harjoittelujen opinnollistamisessa on kirjavia käytäntöjä mm. siinä edellytetäänkö työnantajalta kirjallista arviointia/palautetta vai työtodistusta opiskelijan toiminnasta.  


Yhteistyökumppanit