Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö sopi stipendiaatti Aleksi Monacolle

Haaga-Helian opinnäytetyöstipendiaatti Aleksi Monaco teki opinnäytetyönsä päiväkirjamuotoisena. Työskentelytapa kehitti hänen analyysitaitojaan, ja työn tulokset hyödyttivät myös toimeksiantajaa. Lue lisää Haaga-Helian verkkosivuilta. 


Yhteistyökumppanit