Rytinällä restonomiksi

Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksessa aloitti syksyllä 2016 pilottiryhmä Rytinällä restonomiksi. Rytinällä restonomiksi ryhmän pilotissa tavoitteena on keskeyttämisten vähentäminen ja tutkintojen saanto kehittämällä uusia tapoja hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Valintakoetilaisuudessa jaoimme tietoa alkavasta Rytinä-ryhmästä ja kysyimme halukuutta nopeuttaa omia opintoja ryhmän mukana.

Opiskelijat valittiin ryhmään valintakokeissa täytetyn erillisen valintatietokortin perusteella, jos hakija oli muuten tullut valituksi alkaviin opintoihin. Kaikilla ryhmään valituilla oli alan toisen asteen tutkinto sekä työkokemusta alalta. Heidät ryhmiteltiin heti aloitusvaiheessa karkeasti osaamisensa mukaisiin ryhmiin. Tällä lähtötason määrittelemisellä saimme aikaan opiskelijoille mielekkään opintopolun ja -rytmin.

Opiskelijat tekivät ryhmissä HOT-prosessin mukaisia kurssisuorituksia niin, että he käytännössä aloittivat ensimmäisenä syksynä jo toisen vuoden restonomiopinnot suuntautumisineen. He suorittivat ensimmäisen vuoden opinnot (55–60 opintopistettä) käytännössä syksyn aikana tekemällä niistä HOT-prosessin. Näin opiskelijoiden opintoaika lyhenee keskimäärin yhdellä vuodella.

Rytinällä restonomiksi -ryhmän opiskelijat eivät turhaudu ja keskeytä opintojaan jo ensimmäisen syksyn aikana, kun opinnoissa pystytään hyödyntämään aiemmin opittuja asioita. Tämä kuitenkin vaatii opiskelijoilta hyvää suunnitelmallista työskentelytapaa, oman osaamisen tunnistamista ja itsekuria opintojen suorittamisen suhteen.

Tuija Syväjärvi, Opinto-ohjaaja/Lehtori, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Lapin ammattikorkeakoulu


Yhteistyökumppanit