Saimaan AMK:ssa opinnollistaminen on osa laatutyöskentelyä

”Innostamme uuden oppimiseen ja annamme siihen keinot ja menetelmät” on Saimaan ammattikorkeakoulun laatulupaus opiskelijoille, johon opinnollistaminen tuo uusia toimintatapoja.

Verkkovirta-osahankkeemme tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ja työelämän yhteistyönä opinnollistamisen toteuttamismalli, joka on jatkossa sovellettavissa myös muille koulutusohjelmille. Kolmen sairaanhoitaja- ja yhden sosionomiopiskelijan kanssa on toteutettu erilaisissa toimintaympäristöissä räätälöityjä ratkaisuja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Työnantajat ovat olleet hankkeessa aktiivisia ja edesauttaneet tavoitteiden saavuttamista yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Eri toimijoiden kokemuksia on kerätty systemaattisesti hankkeen aikana ja tässä muutamia opiskelijoiden kirjaamia kommentteja:

  • ”Verkkovirta-hanke tarjosi loistavan mahdollisuuden toteuttaa omaa osaamista sekä etsiä uusia näkökulmia oppimiseen. Suosittelen lämpimästi hankkeen toimintatapojen jatkamista.”
  • ”Minun ei tarvinnut jännittää työhön menemistä, koska tiesin jo paikan käytännöt sekä työkaverit entuudestaan. Sain hyvää tukea ja ymmärrystä siinä, etten kaikkea vielä osannut. Ja huomasin, että sellaistahan se on valmiillakin sairaanhoitajalla, että uusia asioita pitää opetella jatkuvasti.”
  • ”Kasvoin sairaanhoitajana. Tämä oli hyvä projekti. Oli kiva, kun sai rahaa ja työkokemusta.”
  • ”Mielestäni palkkatyöstä pitäisi olla mahdollista kerryttää opintopisteitä. Uskon, että se vaikuttaisi opiskelijoiden asenteisiin, kun koulu tällä tavalla tukisi työelämään linkittymistä.”
  • ”Tuhannesti kiitoksia tehdystä yhteistyöstä ja mahdollisuudesta päästä pilotointiin. Arvokas ja opettavainen tie kaiken kaikkiaan!”

Sekä opettajat, opiskelijat että työelämän edustajat pitivät pilotointia hyvänä kokemuksena. Prosessin kehittämiseen saatiin myös hyviä ideoita, ja luottamus hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen on yhteinen. Hyviksi havaitut toimintatavat ovat jatkossa osa ammattikorkeakoulumme arkea, ja opinnollistaminen tulee olemaan luonteva osa opiskelijoiden opintoja.


Yhteistyökumppanit