SeAMK kehittämässä koko oppilaitoksen kattavaa opinnollistamisen mallia

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnollistamisen kehittämisestä vastaava toiminnallinen ryhmä oli koolla 7.2. mallintamassa SeAMK-tasoista opinnollistamisen mallia. Työelämän monimuotoisuus ja opetuskäytännöt eri koulutusaloilla tuottavat haasteita koko ammattikorkeakoulun kattavan mallin luomiselle, mutta parhaimmillaan eri alat saavat tukea toisiltaan uusien toimintamallien rakentamisessa. SeAMKin tavoitteena on lähteä pilotoimaan yhtenäistä opinnollistamisen toimintatapaa kaikilla koulutusaloilla syksyllä 2017.


 


Yhteistyökumppanit