SeAMKin video opinnollistamisesta

 

Seinäjoen ammttikorkeakoulu SeAMK on tehnyt videon opiskelijan työn opinnoliistamisesta. Seinäjoella on otettu opinnollistamisen työkaluja käyttöön useilla eri koulutusaloilla ja näyttöpäivä sekä päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö on koettu hyviksi menetelmiksi opiskelijan opintojen aikaisen työn opinnollistamisesta. 


Yhteistyökumppanit