SOTE-alan verkostotapaaminen TAMKissa

SOTE-alan verkostotapaaminen 10.2.2016 Tampereen ammattikorkeakoulussa kokosi yhteen 17 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Aktiivisen iltapäivän aikana keskustelimme yhdessä opinnollistamisen käsitteestä ja miten opinnollistamisen prosessi etenee. Pohdimme yhdessä mitä ongelmia opinnollistamiseen mahdollisesti liittyy SOTE-alalla ja pyrimme löytämään myös ratkaisuja niihin.  Lisäksi kuulimme esimerkkejä, miten opinnollistamista on jo toteutettu eri ammattikorkeakouluissa ja kävimme läpi myös jokaisen osallistuja-ammattikorkeakoulun Verkkovirta-pilottien tämänhetkisen tilanteen.

Koulutusalakohtainen tapaaminen ja ajatusten vaihtaminen koettiin tarpeelliseksi ja sovimme yhteisen työskentelyn jatkamisesta Verkkovirran huhtikuun seminaarin yhteydessä ja jälleen syksyllä. 


Yhteistyökumppanit