Suositukset opintojen aikaisen työn opinnollistamisesta

  1. Kaiken opetuksen, opiskelun ja opetuksen suunnittelun lähtökohta on opiskelijoiden opintojen ja opiskelun sitominen aiempaan ja sen hetkiseen kokemukseen.
  2. Opinnollistamisen periaatteet näkyvät selkeästi opiskelijoille jaetussa opiskelumateriaalissa (opinto-opas, verkkosivut, opintojaksokuvaukset) sekä opettajien ja opinto-ohjaajien toiminnassa.
  3. Kukin korkeakoulu määrittelee tarkemmin tutkintosäännössä tai muulla tavoin, miten se tulkitsee opinnollistamisen peruskäsitteet.
  4. Opiskelijoiden opintoja edeltävä ja opintojen aikana syntyvä osaaminen huomioidaan osaksi ammattikorkeakoulututkintoa ja sen osaamisvaatimuksia. Tämä edellyttää henkilökohtaista osaamisen suunnittelua ja ohjausta.
  5. Myös teoreettisten teemojen ja ilmiöiden opiskelu tulee tapahtua reflektoiden ja hankittua osaamista näyttäen. Tämä valmentaa ja ohjaa opiskelijaa opintojen myöhemmissä vaiheissa myös opinnollistamiseen.
  6. Opiskelijakuntatoiminta on osa korkeakouluyhteisön toimintaa. Korkeakoulussa pitää olla näkyvät ja julkiset menettelytavat, miten opiskelijakuntatoiminnassa hankittu osaamisen huomioidaan osana korkeakouluopintoja. Opiskelijakunnille tulee antaa vaikuttavampi rooli osaamisen arvioinnin käytäntöjen kehittämiseen korkeakoulussa.
  7. Yleisen tenttipäiväkäytännön rinnalla kaikissa koulutusohjelmissa tulee olla näyttöpäiväkäytäntö, josta tiedotetaan samoilla tavoilla kuin tenttipäiväkäytännöstäkin. Opinnollistamisen ratkaisut kannattaa keskittää, jotta toimintaan syntyvät rutiinit ja se on kustannustehokasta.
  8. Korkeakoululla on toimiva järjestelmä, jossa alumneja ja muita työpaikkojen edustajia hyödynnetään osaamisen arvioinnissa. Opintojaksojen arviointikriteerit tulee laatia näiden ymmärtämällä kielellä.
  9. Opetussuunnitelmien toimivuutta on tarkasteltava ensisijaisesti osaamisen arvioinnin kautta. Näin työn opinnollistaminen mahdollistuu.
  10. Digitaalisten työkalujen tulee tukea työn opinnollistamisen ratkaisuja.

Verkkovirta-hanke kääntyy kesällä kohti viimeistä puolivuotiskauttaan. Hankkeessa mukana olleet korkeakoulut ovat luoneet uusia käytäntöjä, joilla opinnollistaminen muuttuu arkipäivän toiminnaksi. Näiden kokemusten perusteella olemme laatineet 10 suositusta tehokkaaseen ja laadukkaaseen opinnollistamiseen. Suositukset on lähetetty kommentoitavaksi myös suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille Samokin kautta. Mitä mieltä olet näistä? Haluatko kehittää suosituksia edelleen? Lähetä kommenttisi hannu.kotila@haaga-helia.fi.


Yhteistyökumppanit