Tekniikan ja liikenteen koulutusalan työpaja

Tekniikan ja liikenteen koulutusalan työpajassa Haaga-Heliassa 17.11.2015 olivat edustettuina MAMK, JAMK, Centria, OAMK, Saimia, Haaga-Helia ja HAMK. Kaikki osallistujat pääsivät kertomaan omia tavoitteitaan, miten työn ja opiskelun yhdistämisessä voisi päästä eteenpäin. Tekniikan toimijat kaipasivat myös omaa alakohtaista foorumia, vaikkakin eri alojen välinen hyvien käytänteiden jakaminen koettiin sekin antoisaksi. Alojen välistä ajatustenvaihtoa tapahtuu kuitenkin osallistujien mielestä jo riittävästi oman ammattikorkeakoulun sisällä.

Tekniikassa ja liikenteessä työn alla ovat opetussuunnitelmauudistukset sekä joustavien uusien käytänteiden luominen opiskelijoiden, erityisesti työssäkäyvien opiskelijoiden ohjaukseen. Projektioppimisen ympäristöjä on syntynyt ja niiden sujuvaa toimintaa halutaan vahvistaa. Kaikki kuitenkin kaipasivat myös konkreettisia uusia ratkaisumalleja sekä uudistavaa ajattelua ja rohkaisua kokeiluihin. Tässä toimijoiden keskinäinen yhteistyö voisi auttaa.

Työpajassa mietittiin yhdessä – mitä pitää vahvistaa, mitä pitää vähentää, mistä pitää luopua sekä mitä uutta pitää luoda, jotta työn ja opiskelun yhdistäminen sujuvoituu. Facebookissa on tarkemmat tulokset ja keskustelun jatko. Keskustelun lopputuloksena päädyttiin jatkamaan yhteistä keskustelua tavalla tai toisella. HAMK nappasi kopin organisoida sekä kasvokkain tapaamisia että myös verkkoympäristössä tapahtuvaa ajatusten vaihtoa.

Kutsummekin työn ja opiskelun yhdistämisen hyvistä käytänteistä kiinnostuneet tekniikan ja liikenteen työpajaan HAMKiin Riihimäelle ti 9.2.2016. Tutustu työpajan ohjelmaan (pdf)

Tämän lisäksi keskustelu jatkuu Facebookissa. Liity Facebook-ryhmään Innostavuutta insinööriopintoihin – työtä ja opiskelua yhdistämällä (linkki).


Yhteistyökumppanit