Turun amk esitteli hanketta sairaanhoitajapäivillä

Verkkovirta–hankkeen Turun ammattikorkeakoulun osahankeesta oli posteri Sairaanhoitajapäivillä Helsingin messukeskuksessa 10.03.-11.03.2016.

Sairaanhoitajapäivät on hoitotyön suurin ja sairaanhoitajien tärkein vuotuinen koulutustapahtuma. Turun ammattikorkeakoulun osahankkeen tarkoituksena on kartoittaa terveysalan oppimisympäristöjen toimintaa ja tunnistaa niitä hyviä käytänteitä, joilla voidaan kehittää terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa oppimisympäristöissä niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin opiskelijan jatkuvaa oppimista ja osaamisen arviointia. Hankkeen tarkoituksena onkin luoda yhtenäinen työväline oppimisympäristöjen arviointiin ja työympäristöjen kehittämiseen, niin, että se osaltaan tukee koulutukselle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamista. Posterissa kuvattiin terveysalan oppimisympäristöjen arvioinnin nykytilannetta alkukartoituksen tulosten perusteella sekä tulevaa oppimisympäristöjen arviointityökalua. Posteri herätti paljon kiinnostusta ja osahankkeen etenemistä odotetaan kovasti. 


Yhteistyökumppanit