Työ opiksi -video: AMOK Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

https://youtu.be/qXvdlLBMtsY

Katso video: https://youtu.be/qXvdlLBMtsY

On aika luoda uusi yhteys työmaailman ja koulun välille. Se tapahtuu työtä opinnollistamalla.

Opintojen aikainen työn opinnollistaminen perustuu ajatukseen, että työtä tekemällä henkilö oppii ja kehittyy monipuolisesti ja –tasoisesti. Opinnollistaminen onkin vaihtoehtoinen tapa kehittää omaa osaamista; tutkinnossa edellytettävää osaamista kerrytetään työpaikoilla. Työelämän ja korkeakoulujen välinen yhteistyö ja tiedonvaihto ovat tärkeitä työn opinnollistamisen kulmakiviä. Verkkovirta –Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä –hankkeessa laaditussa Työ opiksi –opetusvideossa kuvataan työn opinnollistamisen kehityskaarta kivikaudelta nykyaikaan. Työ on opettanut tekijäänsä aina. Ja näin tapahtuu jatkossakin. Opinnollistamisen kautta sitä voidaan hyödyntää maksimaalisesti.

Aktivointikysymykset:
- Miten ammatit ovat muuttuneet?
- Miten työelämän ja korkeakoulun yhteyttä voisi parantaa?
- Mitä opinnollistaminen tarkoittaa?
- Miten opinnollistamista suunnitellaan?
- Miten kuvaat työtäsi ja työtehtävissä tarvittavaa osaamista?
- Millä keinoilla voit osoittaa osaamisesi?
- Miten arvioit omaa osaamistasi suhteessa opintojen osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja työn osaamisvaatimuksiin?
- Mitä hyötyä opinnollistamisesta on opiskelijalle, työelämälle ja korkeakoululle?

Tuotanto: Studio Amok (Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oamk) Verkkovirta-hanke

 


Yhteistyökumppanit