Työn opinnollistaminen urasuunnittelua tukemassa tekniikan aloilla

Urasuunnittelu ja uraohjaus nostaa päätään ammattikorkeakouluopinnoissa. Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyn viimeisimmän (2013 ja 2014 valmistuneet) työhönsijoittumisseurannan mukaan opiskelijat olivat kaivanneet yleisissä työelämätiedoissa ja -taidoissa urasuunnittelua ja valmiuksia ymmärtää paremmin työelämässä vaadittavaa osaamista. Työelämän muutokset, digitalisoituminen ja hajautuneet työtehtävät muuttavat välttämättä myös opintoja ja etenkin niiden toteutusta. Työelämälähtöisen osaamisen kehittäminen toteutuu parhaimmillaan työelämässä. Opiskelijat toivovatkin enemmän käytännön läheisiä opintoja.

Oman uran ja tulevaisuuden suunnitteluun työn opinnollistaminen tarjoaa hyviä käytännöllisiä näkökulmia. Erilaiset tehtävät erilaisissa yrityksissä esim. tekniikan alalla auttavat opiskelijaa näkemään tehtävien vaatimuksia ja löytämään omaa ammatillista suuntautumistaan. Opintojen aikainen työssäkäynti mahdollistaa myös tarpeellisten verkostojen luomisen, joilla on merkitystä valmistumisen jälkeen. Opintojen aikainen työskentely on hyvin yleistä. Viimeisen HAMKin työhönsijoittumisselvityksen mukaan 55 % valmistuneista insinööreistä automaatio, kone- ja tuotanto- sekä rakennustekniikan alalla on ollut työssä opintojen aikana. Noin puolet kaikista valmistuneista on saanut työpaikan suoraan yrityksestä itse kysymällä, työnantaja ilmoitti työpaikasta henkilökohtaisesti tai suhdeverkoston kautta. Verkkovirta-hankkeessa mukana olevilla tekniikan aloilla rakennustekniikka työllisti parhaiten em. tavoilla eli 74 % valmistuneista sai töitä itse kysymällä, työnantaja pyysi tai suhdeverkoston kautta. 


Yhteistyökumppanit