Työn opinnollistamista Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat kokoontuivat Peda-Agoraan 10.2.2016 Tällä kertaa aiheena oli työn opinnollistaminen. Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Anu Moisio avasivat työn opinnollistamista käytännön esimerkkien avulla. Osaamiskriteerien laadinta ja opetussuunnitelmatyö puhututtivat osallistujia. Iltapäivä päätettiin kolmikantapaneeliin, jossa toimitusjohtaja Markku Kivinen Suomen Yrittäjistä (kuvassa vas.), opetuksen kehittämispäällikkö Eeva-Leena Forma SAMK:sta sekä hallituksen puheenjohtaja Nuppu Strandberg opiskelijajärjestö SAMMAKKOsta keskustelivat opinnollistamisen haasteista Anun johdolla. Markku totesi, että yritykset saavat opinnollistamisen avulla entistä valmiimpaa työvoimaa vastavalmistuneista osaajista. Nuppu nosti esiin huolen niistä opiskelijoista, jotka eivät löydä oman alan työpaikkaa opintojen aikana eivätkä näin pysty hyödyntämään opinnollistamista merkittävänä työelämäosaamisen kehittämisen keinona. Eeva-Leena totesi yhteisen keskustelun eri osapuolten välillä olevan elintärkeää opinnollistamisen alkumetreillä.


Yhteistyökumppanit