Verkkovirta mukana AMK-päivillä

AMK-päivien ohjelmassa huomoitu myös opinnollistaminen.

Verkkovirta-hanke on mukana vuoden 2016 AMK-päivillä, jotka järjestetään laivaseminaarina Silja Serenadella 17.-19.5.2016.

Päivien teema – AMK goes Digi – haastaa osallistujat pohtimaan, miten digitalisaatio muuttaa koulutusta, oppimista, TKI-toimintaa ja ammattikorkeakoulujen roolia. Ajasta ja paikasta riippumattomuus ja tiedon rajoittamaton saatavuus mahdollistavat korkeakoulutuksen uudelleen ajattelun.

AMK goes digi suuntaa katseen digitalisoitumisen jälkeiseen aikaan. Mitä vaikutuksia teknologisella muutoksella on toimintaan, sen sisältöihin tai esimerkiksi tapaan tuottaa tietoa? Tarvitaanko tulevaisuudessa enää tutkintoja? Viekö internetistä löytyvä vapaa tieto korkeakoulujen tehtävät? Mihin amkeja tarvitaan?

 

AMK-päivät

Ammattikorkeakoulupäivät on suomalaisen ammattikorkeakouluyhteisön vuosittainen päätapahtuma, joka kokoaa yhteen noin 500 osanottajaa: opetushenkilöstöä, opiskelijoita, tutkijoita ja hallinnon sekä sidosryhmien edustajia kaikista Suomen ammattikorkeakouluista.

AMK-päivät järjestetään yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n ja Humanistinen ammattikorkeakoulun (Humak) kesken yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneiden Akavan ja STTK:n kanssa.


Yhteistyökumppanit