Verkkovirta - Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Hankkeen tavoite

Verkkovirta-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia malleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen opintopisteiksi ja kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua yhdistäviä muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle. Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella ammattikorkeakoulussa. Oppiminen viedään luokkahuoneista työpaikoille. Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja kytkemällä työelämässä hankittua kokemusta aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työn opinnollistaminen edistää työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä, nopeuttaa opintojen etenemistä ja tutkintoon valmistumista.

Kumppanit

Verkkovirta on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista hankekokonaisuutta: Osuvaa osaamista, Korkeakoulusta työelämään. Hanke toteutetaan 1.5.2015 - 31.12.2017. Hankkeen koordinaattori on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajina hankkeessa ovat ammatilliset opettajakorkeakoulut ja seuraavat ammattikorkeakoulut: JAMK, Oamk, XAMK (Kyamk), LAMK, Metropolia, Centria, HAMK, Lapin AMK, SeAMK, TAMK, Saimia, Laurea ja Turun AMK.

Twitter #amkverkkovirta

Lisätietoja: projektipäällikkö Hannu Kotila, etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi


Yhteistyökumppanit