Vertaisarvioinnilla kohti työn opinnollistamisen laatua

Vertaisarviointikriteerien suunnittelu ja laadinta käynnistettiin Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjaamana marraskuussa 2015 Verkkovirta-hankkeen aloitusseminaarissa. Suunnittelua jatkettiin 19.4.2016 Tampereella ja 25.4.2016 Oulussa työpajoissa Erja Kotimäen laatiman kriteeriluonnoksen pohjalta. Osallistujat työskentelivät innostuneesti ja he antoivat asiantuntevia kommentteja kriteerien edelleen kehittämiseksi.

Kriteerit pilotoidaan toukokuun 2016 aikana Oamkissa, Mamkissa ja SeAMKissa. Pilotoinnin tarkoituksena on testata opintojen aikaisen työn opinnollistamisen kriteerien toimivuus arvioinnissa. Kriteerit muokataan lopulliseen muotoonsa saadun palautteen pohjalta kesäkuussa 2016, jolloin ne tulevat amkverkkovirta.fi –sivuille tutustuttaviksi. 

Vertaisarviointiprosessia (kuvio) jatketaan arvioijien valitsemisella ja heidän perehdyttämisellään alkusyksystä 2016. Kunkin ammattikorkeakoulun yhdyshenkilöt valitsevat arvioijat omista piloteistaan ja nimeävät vertaisarviointihaastatteluihin osallistuvat opettajat, työelämäedustajat ja opiskelijat. Erja Kotimäki laatii vertaisarvioinnin toteutuksen ohjeistuksen kesäkuussa.


Yhteistyökumppanit