Work&Study artikkeli hyväksytty mukaan julkaisuun VPL biennalesta

Work & Study 15 Conceptualizing validation of work experience in a Finnish University of  Applied Sciences        
Anu Moisio and Marjaana Mäkelä  
     

Validointi-käsitteellä viitataan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoihin, jotka olivat laajasti esillä Tanskan Århusissa järjestetyssä VPL Biennalessa 25.-27.4.2017 (VPL= Validation of Prior Learning). Biennale oli järjestyksessä toinen ja osanottajia oli noin 170, joista valtaosa Euroopasta, mutta myös muut maanosat olivat edustettuina niin osallistujien kuin keynote-puhujien joukossa. Suomesta mukana oli erityisesti Kansallisen opitun tunnistamisen ryhmän jäseniä; ryhmä toimii Pohjoismaisen Ministerineuvoston alaisena ja on osa pohjoismaista validointiverkostoa. Ryhmässä on edustus Opetushallituksesta, CIMOsta, kahdesta suuresta yrityksestä ja koulutuksen kaikilta sektoreilta pois lukien perusasteen opetus.  

Biennalen keynote-puheenvuoroista ja muista esityksistä kootaan e-kirja. Haaga-Helian yliopettajat Anu Moisio ja Marjaana Mäkelä kirjoittivat työn opinnollistamisesta julkaisuun artikkelin, jossa myös Verkkovirta-hanke on esillä. Marjaana on myös amk-sektorin edustaja edellä mainitussa kansallisessa ryhmässä. Artikkelin käsikirjoitusversiot ovat jo ladattavissa ja varsinainen julkaisu valmistuu syksyyn mennessä. Biennalen teemoissa korostuivat vahvasti työn ja opiskelun synergia ja eri koulutussektoreiden moninaisen työelämäyhteistyön tuomat mahdollisuudet ja myös Verkkovirta-hankkeen tavoitteet ja saavutetut tulokset herättivät vilkasta keskustelua. 

Lue Anun ja Marjaanan artikkeli.

Marjaana Mäkelä

Seuraa Twitterissä ja Facebookissa, hashtag: #VPL2017 #amkverkkovirta


Yhteistyökumppanit