Yhteystiedot

Hankkeen asiantuntijat

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hannu Kotila, KT yliopettaja, projektipäällikkö
Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat työelämälähtöinen ja työelämän kanssa tapahtuva oppiminen ja opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistaminen sekä osaamisen arvioinnin työkalujen kehittäminen.
puh. 050 430 6661

Liisa Vanhanen-Nuutinen, TtT, yliopettaja
Kiinnostuksen kohteena Verkkovirta-hankkeessa on ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen aikainen työssäkäynti ja sen merkitys opinnoissa, erityisesti työssä oppiminen ja työn opinnollistamisen toimintatavat ja –mallit terveysalalla. 
puh. 050 3101 749

Kimmo Mäki, KTT, KL, yliopettaja
Intresseinä ovat asiantuntijaorganisaatioiden yhteisö- ja verkosto-osaamisen sekä yhteisöjen ja verkostojen johtamisen kehittäminen yli organisaatio- ja asiantuntijarajojen. VERKKOVIRTA-hankkeessa kiinnostus kohdistuu autenttisen työn ja oppimisen saumattomaan yhteiseloon. 
puh. 040 488 7399

Anu Moisio, TkL, yliopettaja
Verkkovirta-hankkeessa keskittyy erityisesti siihen, miten työelämä ja korkeakoulu yhdessä arjen tekoina edistävät opiskelijoiden opintojen etenemistä ja valmistumista.
puh. 040 488 7559

Pirjo Aura, tradenomi, T&K-koordinaattori
Vastuualueina ovat hanketoiminnan koordinointi yhdessä projektipäällikön kanssa sekä vastuu viestinnän suunnittelusta ja toteuksesta yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Toimii myös rahoittajan, taloushallinnon ja osahankkeiden yhteyshenkilönä. Ohjausryhmän sihteeri.
puh. 040 488 7384

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi

Hankkeen ohjausryhmä (linkki)


Yhteistyökumppanit